Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Bánh Tráng Muối Hành Đặc Biệt

Bánh Tráng Muối Hành Đặc Biệt

Giá lẻ: 22.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Chấm Xấp

Bánh Tráng Chấm Xấp

Giá lẻ: 30.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Soda blue/ trái cây

Soda blue/ trái cây

Giá lẻ: 15.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Đá me

Đá me

Giá lẻ: 15.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà sữa đào túi lọc

Trà sữa đào túi lọc

Giá lẻ: 15.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Chấm Me

Bánh Tráng Chấm Me

Giá lẻ: 15.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Cuốn Chấm Sốt Me Bơ

Bánh Tráng Cuốn Chấm Sốt Me Bơ

Giá lẻ: 18.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà sữa chocolate

Trà sữa chocolate

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà sữa matcha

Trà sữa matcha

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà vải

Trà vải

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Sữa tươi trân châu đường đen

Sữa tươi trân châu đường đen

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà đào

Trà đào

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh tráng đỏ chấm me

Bánh tráng đỏ chấm me

Giá lẻ: 10.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Muối Hành Phi Chay

Bánh Tráng Muối Hành Phi Chay

Giá lẻ: 16.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh tráng muối hành bà bầu

Bánh tráng muối hành bà bầu

Giá lẻ: 18.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh tráng tỏi phi

Bánh tráng tỏi phi

Giá lẻ: 10.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Cuốn Bơ Hoặc Me

Bánh Tráng Cuốn Bơ Hoặc Me

Giá lẻ: 10.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Trà sữa full thạch

Trà sữa full thạch

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Ca cao sữa

Ca cao sữa

Giá lẻ: 20.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Sữa tươi trân châu đường đen

Sữa tươi trân châu đường đen

Giá lẻ: Liên hệ

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG
Bánh Tráng Muối Tắc

Bánh Tráng Muối Tắc

Giá lẻ: 10.000 VND

Giá sỉ: Liên hệ

MUA HÀNG

Sản phẩm

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 272 910